Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Aug. 4, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên,

Hôm nay, tôi viết để chia sẻ về các cân nhắc mới nhất của chúng tôi và kế họach cho mùa thu. Như quý vị biết, dựa theo các điều kiện sức khỏe hiện tại từ đại dịch COVID-19, MCPS sẽ tiếp tục trong mô hình giảng dạy trực tuyến suốt học kỳ đầu tiên—Ngày 29 tháng Giêng, 2021; hay cho đến khi các viên chức y tế tiểu bang và địa phương xác định các điều kiện trong quận cho phép học sinh trở lại an toàn sau học kỳ đầu tiên.

Guide ImageHướng dẫn cập nhật Mùa Thu 2020 MCPS: Hình dung lại, Mở lại, Khôi phục lại phản ảnh thay đổi này và cung cấp một cái nhìn tổng quát về mẫu học tập trực tuyến thôi cho học kỳ đầu tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện kế hoạch này khi chúng tôi nhận được ý kiến từ quý vị— phụ huynh, nhân viên và học sinh của chúng tôi. Vào Ngày thứ Năm 6 tháng 8, 2020, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch cập nhật này cho Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery. Hội đồng Giáo dục sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch này vào lúc đó. Chúng tôi khuyến khích quý vị đón nghe cuộc trò chuyện quan trọng này. Cuộc họp, mà sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 30 chiều, sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPS và trên MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89). Nếu quý vị không thể xem trực tiếp, một bản ghi âm cuộc họp sẽ được đăng trên YouTube và trên trang mạng MCPS. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức hai buổi đàm thoại trực tuyến cho cộng đồng—Ngày 12 tháng 8 cho các phụ huynh và nhân viên và Ngày 13 tháng 8 cho các học sinh. Các chi tiết về cả hai buổi đàm thoại trực tuyến sẽ được đăng trên mạng MCPS và chia sẽ với các gia đình trong những ngày tới.

{MCPS MÙA THU 2020: HÌNH DUNG LẠI, MỞ LẠI, KHÔI PHỤC LẠI—ĐỌC HƯỚNG DẪN}

Chúng tôi đang xây dựng theo những gì chúng tôi đã học được trong mùa xuân để phát triển một mẫu mà sẽ cung cấp một kinh nghiệm học tập trực tuyến thiết thực và năng động cho các hoc sinh. Lịch trình học tập trực tuyến cho các học sinh sẽ theo sát với những gì em học sinh sẽ thường kinh nghiệm tại trường học. Nhân viên của chúng tôi đang được cung cấp thêm sự phát triển chuyên nghiệp để tăng cường khả năng giảng dạy của họ trong một mô hình trực tuyến; chúng tôi đã áp dụng các hệ thống để đảm bảo tất cả học sinh có quyền truy cập vào các thiết bị kỹ thuật số và truy cập mạng khi các em ở xa các tòa nhà của trường; và chúng tôi đang thiết kế thêm thời gian để hỗ trợ các học sinh và cơ hội học tập. Chúng tôi cũng đang hợp lý hóa các công cụ và nền tảng kỹ thuật số để làm dễ dàng hơn cho các học sinh, nhân viên và gia đình tham gia vào việc dạy và học.

Chúng tôi đang chuẩn bị các tài nguyên quan trọng và hỗ trợ cho các phụ huynh, nhân viên và học sinh. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin với quý vị trong các ngày tới về kỹ thuật và phân phát các vật liệu học tập và thông tin khác để chuẩn bị cho học tập trên mạng. Trường của con quý vị cũng sẽ liên lạc với quý vị về lịch trình và thông tin trở lại trường quan trọng khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng để giải quyết các mối quan tâm và câu hỏi khi chúng tôi đến gần ngày tựu trường. Chúng tôi khuyến khích quý vị nạp các ý kiến, câu hỏi và quan tâm qua đơn ý kiến. Nhân viên kiểm lại chặt chẽ các ý kiến này để giúp chúng tôi thực hiện công việc. Cám ơn quý vị cho sự hỗ trợ và cộng tác của quý vị khi chúng ta cùng làm việc để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng và chuẩn bị cho một năm học thành công 2020-2021.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học