Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: July 21, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


MCPS Cung Cấp Học Tập Trực Tuyến Thôi cho Học Kỳ Đầu Tiên

Kế Hoạch Sẽ Được Thẩm Định Lại vào Tháng 11, 2020 cho Học Kỳ Thứ Hai


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Tôi viết thư để cung cấp một bản cập nhật quan trọng về kế hoạch Phục Hồi Mùa Thu 2020 của chúng tôi. MCPS đã làm việc chặt chẽ với các viên chức y tế của quận và tiểu bang về khả năng mở lại các trường học. Hôm qua (Ngày 20 tháng 7), chúng tôi đã nhận được hướng dẫn bổ sung từ Dr. Travis Gayles, nhân viên y tế quận, trong đó ông chia sẻ là "dựa trên tình trạng hiện tại của việc giám sát dữ liệu và dịch tễ học, tôi sẽ không đề nghị giảng dạy giáp mặt cho học sinh bên trong các trường học vào lúc này. Tôi khuyên nên đầu tư vào một mô hình giảng dạy trực tuyến cho đến khi, sớm nhất, hoàn tất tam cá nguyệt đầu tiên vào tháng 11, với sự quan tâm về giảng dạy trực tuyến suốt học kỳ đầu tiên. Như tôi đã chia sẻ trước đây, kế hoạch của chúng tôi luôn được hình dung bắt đầu từ một mô hình trực tuyến thôi. Tuy nhiên, với hướng dẫn cập nhật này, sự lựa chọn an toàn nhất cho khu vực của chúng tôi là tiếp tục trong mô hình giảng dạy trực tuyến qua học kỳ đầu tiên—Ngày 29 tháng 1, 2021; hoặc cho đến khi các viên chức y tế tiểu bang và địa phương xác định các điều kiện trong quận cho phép học sinh trở lại an toàn sau học kỳ đầu tiên. Quyết định này bao gồm việc hủy bỏ tất cả các môn thể thao mùa thu và mùa đông. Làm việc với Dr. Gayles và các viên chức được bầu của quận, chúng tôi sẽ thẩm định lại vào cuối tam cá nguyệt đầu tiên (Ngày 9 tháng 11, 2020) để xác định xem chúng tôi có thể thực hiện giai đoạn mô hình hỗn hợp trong tam cá nguyệt thứ hai hay không (bắt đầu từ Ngày 1 tháng 2, 2021). Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với cộng đồng khi chúng tôi tiếp tục điều hướng tình huống vô cùng phức tạp này.

Chúng tôi dự đoán rằng Thống đốc Larry Hogan và Tiến sĩ Karen Salmon, giám đốc các trường học tiểu bang, cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về kế hoạch phục hồi của tiểu bang cho các trường học trong tuần này. Chúng tôi sẽ kiểm lại hướng dẫn của họ và thực hiện tất cả các điều chỉnh cần thiết để sắp xếp theo kế hoạch của chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu những cách sáng tạo để hỗ trợ các học sinh nhận các dịch vụ đặc biệt và gia đình có những thách thức đáng kể trong việc tiếp cận chương trình giảng dạy thông qua một mô hình trực tuyến. Chúng tôi cũng biết là quyết định kéo dài giảng dạy trực tuyến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch việc làm của nhiều phụ huynh trong quận. Chúng tôi đang tìm cách để cho phép các tòa nhà được mở trong một năng lực hạn chế cho các mục đích thiết yếu, bao gồm dịch vụ bữa ăn; để hỗ trợ tiếp cận cho công nghệ và các vật liệu khác; và để cho một số các nhà giữ trẻ sử dụng.

Vào Ngày 6 tháng 8, 2020, chúng tôi sẽ cung cấp một kế hoạch cập nhật cho Hội đồng Giáo dục. Bản cập nhật này sẽ phản ánh các điều chỉnh xuất phát từ những thay đổi trong hướng dẫn từ các viên chức y tế địa phương và ý kiến quan trọng mà chúng tôi đã nhận được từ các học sinh, nhân viên và cộng đồng. Hội đồng Giáo dục sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch này vào lúc đó.

Chúng tôi đang xây dựng theo những gì chúng tôi đã học được trong mùa xuân để cung cấp một kinh nghiệm học tập trực tuyến thiết thực và năng động cho các hoc sinh. Nhân viên của chúng tôi đang được cung cấp thêm sự phát triển chuyên nghiệp để tăng cường khả năng giảng dạy của họ trong một mô hình trực tuyến; chúng tôi đã áp dụng các hệ thống để đảm bảo tất cả học sinh có quyền truy cập vào các thiết bị kỹ thuật số và truy cập mạng khi các em ở xa các tòa nhà của trường; và chúng tôi đang thiết kế thêm thời gian để hỗ trợ các học sinh và cơ hội học tập. Chúng tôi cũng đang hợp lý hóa các công cụ và nền tảng kỹ thuật số để làm dễ dàng hơn cho các học sinh, nhân viên và gia đình tham gia vào việc dạy và học.

Học sinh là trung tâm của những gì chúng tôi làm và tại sao chúng tôi tồn tại. Tôi chắc chắn không nghi ngờ là tất cả chúng ta đều muốn những gì tốt nhất cho các học sinh. Quyết định này là vô cùng khó khăn vì chúng tôi biết học sinh rất cần trường học để thành công trong học tập và tình cảm xã hội lành mạnh. Chúng tôi có trách nhiệm rộng lớn trong việc đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và học sinh, giáo dục học sinh và tạo cơ hội cho tất cả một cách nghiêm túc. Xin cám ơn quý vị cho sự hỗ trợ và cộng tác của quý vị khi chúng ta cùng làm việc để đáp ứng các nhu cầu của các học sinh, nhân viên và gia đình.

Kính thư,
Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học