Thơ cho Gia đình / CEO 2.0 MOU

Thỏa thuận Mới đã Ký cho Chương trình Nhân viên Tham gia Hướng dẫn Cộng đồng

Ngày 26 Tháng 4, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Để bảo đảm một môi trường học tập an toàn, hòa nhập và thuận lợi cho học sinh và nhân viên, Các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS), Sở Cảnh sát Quận Montgomery (MCPD) và Chính quyền Quận Montgomery đã ký một thỏa thuận mới, được gọi là Memorandum of Understanding (MOU- Bản Ghi nhớ), giúp tăng cường chương trình hướng dẫn hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật tại các trường công lập của quận.

Sau hơn hai năm hạn chế vì đại dịch, học tập ảo và hỗn hợp, cũng như những thách thức trong cuộc sống hàng ngày, học sinh cần được hỗ trợ về xã hội-tình cảm và sức khỏe tinh thần và mối quan hệ khả quan do những người lớn đáng tin cậy hướng dẫn, bao gồm sự cộng tác của cảnh sát. Chương trình Nhân viên Tham gia Cộng đồng (CEO) là một phần cần thiết của một hưởng ứng toàn diện, chu đáo và đầy đủ thông tin nhằm giải quyết vấn đề an toàn của tất cả học sinh và nhân viên. Một môi trường an toàn và hỗ trợ là nền tảng cho sứ mệnh của MCPS cho một môi trường giảng dạy và học tập xuất sắc.

Kế hoạch này được thông báo bởi công việc hợp tác giữa MCPD và MCPS và bao gồm các ý kiến đóng góp của cộng đồng được thu thập thông qua các nhóm tập trung với học sinh, nhân viên, phụ huynh và nhiều nhóm liên quan quan trọng trong cộng đồng.

Các hoạt động tham gia bao gồm:

  • Mười nhóm tập trung học sinh phù hợp với lứa tuổi ở cả ba cấp trong tháng Hai và tháng Ba.
  • Một loạt các cuộc đối thoại giữa các em trẻ-cảnh sát với MCPS và đại diện cảnh sát ở mỗi quận trong số 10 quận cảnh sát tại Quận Montgomery.
  • Cuộc Trò chuyện Cộng đồng về An toàn và Lành mạnh của Học sinh trực tiếp ảo vào Tháng 12, 2021 với gần 1.000 người tham gia.
  • Hội thảo học sinh toàn quận vào Ngày 3 tháng 2 tại tất cả 70 trường trung học.
  • Các nhóm tập trung phụ huynh đang tiến hành ở tất cả các trường trung học cấp III.

“Những hỗ trợ quan trọng về mặt xã hội-tình cảm và sức khỏe tâm thần mà chúng tôi đang thực hiện cùng với thỏa thuận mới này với các cộng tác của cảnh sát là giải pháp thích hợp vào lúc này,” Giám đốc tạm thời, Dr. Monifa B. McKnight cho biết. “Chúng tôi tin rằng những viên chức này sẽ là những thành viên đáng tin cậy và giá trị trong cộng đồng trường học.”

Cảnh sát Trưởng Marcus Jones cho biết, “Bản ghi nhớ này cho phép văn phòng chúng tôi và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi tiếp tục các mục tiêu giám sát cộng đồng trong và ngoài cộng đồng MCPS. Sở Cảnh sát Quận Montgomery cam kết bảo đảm sự an toàn và an ninh cho tất cả nhân viên MCPS, học sinh và các cộng tác của chúng tôi. Đây là sự hợp tác thực sự giữa tất cả các nhóm liên quan để lắng nghe những nhu cầu của cộng đồng."

Ruschelle Reuben, Trưởng Văn phòng Giảng dạy, Học tập và Trường học của MCPS, nói rằng sự an toàn và an ninh của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của học khu. “Chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi chương trình này để bảo đảm sự hiệu quả và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần được cải tiến,” bà nói. “Chúng tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận với học sinh, nhân viên và gia đình để bảo đảm là kế hoạch này tiêu biểu cho nhiều mối quan tâm và ý kiến.”

Bản MOU cũng cung cấp việc kiểm lại chương trình liên tục do một nhóm đa chức năng gồm học sinh, nhân viên, quản trị viên, đại diện từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Sở Cảnh sát.

CEO sẽ:

  • Làm việc với tất cả các trường trong nhóm chỉ định.
  • Tham gia vào quy trình phát triển chuyên môn cần thiết của MCPS, bao gồm can thiệp khủng hoảng bất bạo động, và sự tham gia công bằng và đáp ứng về mặt văn hóa.
  • Có một đường dây liên lạc trực tiếp và tiếp xúc với trường học và phối hợp hỗ trợ tại các sự kiện lớn của trường, như các chương trình thể thao, khiêu vũ lớn hoặc các hoạt động khác.
  • CEO sẽ không phản ứng với các sự kiện kỷ luật trường học thông thường. Những sự kiện này được điều chỉnh bởi kỷ luật được nêu trong MCPS Student Code of Conduct.

“Là một hiệu trưởng trường học, những hướng dẫn mới này là sự cân bằng phù hợp cho chúng tôi. Có mối quan hệ trực tiếp và hợp tác hơn với các đối tác cảnh sát sẽ ích lợi", Dr. Leroy C. Evans, hiệu trưởng trường trung học Col Zadok Magruder nói. “Sự kết nối này trong các trường học sẽ là điều mà học sinh và nhân viên sẽ nhận thấy và chúng tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn nhờ nó.”

Bản ghi nhớ có hiệu lực ngay lập tức. Nhân viên Tham gia Cộng đồng sẽ được chỉ định cho từng nhóm trường trong MCPS.
Xem Bản MOU đã ký tại đây.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools