Thông điệp Quan trọng từ Nhân viên Y tế Hệ thống Trường học MCPS

January 17, 2023

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,
Vào Ngày thứ Năm 12 tháng 1, các nhà lãnh đạo quận đã chia sẻ sự quan tâm về tỷ lệ COVID-19 gia tăng trong cộng đồng chúng ta. Vì số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng lên, mức độ rủi ro trong cộng đồng của quận chúng ta hiện ở mức TRUNG BÌNH. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng của những thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Trên bản dữ liệu của trường, chúng tôi đã thấy nhiều trường hợp dương tính hơn trong tuần đầu tiên sau khi trường học mở cửa lại, với ít trường hợp được báo cáo hơn vào tuần sau đó.
Tất cả mọi người nên thực hành những thói quen lành mạnh, ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và các loại vi-rút đường hô hấp khác.  Dưới đây là một số cách khác mà cá nhân có thể thực hiện để giảm tác động của COVID-19 trong cộng đồng chúng ta:

 1. Cân nhắc nguy cơ COVID-19 khi làm các quyết định về sức khỏe.
  Hiểu nguy cơ COVID-19 để quý vị có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa phụ trội trong các tình huống nguy cơ cao, nếu quý vị có các yếu tố nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hoặc ở gần người có nguy cơ cao hơn.  Người lớn trên 50 tuổi, người mang thai và những người có một số tình trạng y tế, bao gồm bệnh tiểu đường và hen suyễn, có nguy cơ cao nhất mắc bệnh nghiêm trọng do COVID.

 2. Đeo mặt nạ để ngăn sự lây lan của nhiễm trùng, đặc biệt là trong các tình huống nguy cơ cao.
  Sở y tế quận khuyên quý vị nên đeo mặt nạ che vừa vặn ở những những nơi đông đúc trong nhà. Lưu ý đeo mặt nạ trong các trường hợp khác nếu quý vị có các tình huống nguy cơ hoặc sẽ ở gần một thành viên trong gia đình với tình trạng nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.  Nếu quý vị bị nhiễm COVID-19 hoặc đã phơi nhiễm khi tiếp xúc gần, yêu cầu đeo mặt nạ theo nguyên tắc cách ly phơi nhiễm của CDC. Nhân viên và học sinh có thể được yêu cầu đeo mặt nạ tạm thời trong các đợt bùng phát dịch tại địa phương hoặc các tình huống rủi ro cao khác.

 3. Luôn cập nhật thông tin về tiêm chủng, đặc biệt nếu quý vị có tình trạng nguy cơ nhiễm COVID-19 nghiêm trọng.
  Vắc-xin COVID-19 là một cách quan trọng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng nghiêm trọng và được chấp thuận từ tuổi 6 tháng trở lên. Vì tác dụng của vắc-xin có thể suy yếu theo thời gian, một chủng ngừa tăng cường cập nhật sẽ cung cấp thêm sự bảo vệ có giá trị chống lại bệnh nghiêm trọng cho những người có nguy cơ cao hơn.

 4. Thử nghiệm COVID-19 nếu quý vị có các triệu chứng hoặc có khả năng bị phơi nhiễm.
  Có thể khó biết các triệu chứng là do COVID-19 hay một bệnh giống cúm khác. Thử nghiệm là một cách quan trọng để xác định những người hiện bị nhiễm COVID-19, sau đó những người này có thể tìm sự chăm sóc nếu cần và cũng tránh lây lan vi-rút cho người khác. Suy xét thử nghiệm trước khi thăm viếng một thành viên gia đình có nguy cơ cao. 

 5. Nếu quý vị thử nghiệm dương tính với COVID-19:
  • Tìm lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ y tế ngay lập tức nếu có các triệu chứng nghiêm trọng hoặc nếu quý vị có nguy cơ cao bị nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Hiện có các phương pháp điều trị mà có thể giúp ngăn ngừa bệnh nặng và hữu ích nhất khi được chăm sóc sớm.
  • Thực hiện theo các nguyên tắc cách ly được đề nghị của CDC để giảm sự lây lan sang những người khác.
  • Nhân viên và học sinh thử nghiệm dương tính nên báo cáo kết quả bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến của MCPS. Kết quả báo cáo giúp MCPS theo dõi các đợt bùng phát và thực hiện các biện pháp để giảm sự lan truyền, khi một đợt bùng phát xảy ra trong trường học chúng ta. 

MCPS tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để theo dõi các khuynh hướng dữ liệu và kế hoạch các biện pháp an toàn và sức khỏe. Trong nội bộ và với sự hướng dẫn của cộng đồng, chúng tôi đang cố gắng giảm tác động của COVID-19 trong các hoạt động của trường học. Chúng tôi cảm ơn tất cả cho sự hỗ trợ liên tục để cùng nhau giữ cho cộng đồng chúng ta khỏe mạnh.

Kính thư,
Patricia Kapunan, M.D., M.P.H.
Nhân viên Y tế MCPSEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools