An toàn và An ninh trong Trường học–Mỗi Chúng ta Đều có một Vai trò

February 13, 2023

Kính gởi Học sinh, Nhân viên và Gia đình MCPS,

An toàn và an ninh trong các trường học là ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi làm việc để bảo đảm qua các biện pháp phòng ngừa, cộng tác thiết yếu và đáp ứng ngay lập tức với bất kỳ sự kiện nào. Khi môi trường học đường không có những lo ngại về an toàn, học sinh và nhân viên có thể chú tâm và thực hiện ở mức cao nhất. Những câu chuyện gần đây trong tin tức đã đưa đến những suy nghĩ và trò chuyện đáng lo ngại của học sinh, nhân viên và phụ huynh. Bất kể những sự kiện nghiêm trọng gần đây, 210 trường học là một trong những nơi an toàn nhất trong cộng đồng nhờ sự quan tâm và các quy trình chúng tôi có để hỗ trợ an toàn. Để duy trì mức độ an toàn cao, điều quan trọng là tất cả chúng ta phải cùng nhau làm việc với tư cách là đối tác.

Sự hợp tác của quý vị là điều cần thiết để giúp bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của tất cả học sinh và nhân viên trường học. Chúng tôi dạy học sinh—và yêu cầu phụ huynh và người chăm sóc nhắc nhở học sinh—rằng:

  • Không bao giờ được phép mang vũ khí vào sân trường. Súng, dao, súng đồ chơi, đạn dược hoặc bất kỳ thiết bị nào có ý gây hại đều bị cấm và có thể đưa đến những hậu quả nghiêm trọng ở trường học cũng như tội phạm.
  • Không được phép đem thuốc nổ. Pháo bông, bom khói, pháo sáng hoặc bất kỳ thiết bị gây cháy nổ nào đều bị cấm.
  • Bất kỳ loại thuốc bất hợp pháp nào (thuốc phiện, cần sa, v.v.), thiết bị hút thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá đều không được phép mang vào khuôn viên trường học.
  • Không được phép đánh nhau và cãi lộn như xô, đẩy mạnh, hoặc hung hăng với bất kỳ ai.
  • Tất cả các cửa bên ngoài phải được đóng và khóa mọi lúc. Mặc dù căn bản, điều này là cần thiết để duy trì sự an toàn. Tất cả khách đến trường phải đi qua lối cửa chính của trường học và văn phòng, nơi có hoạt động an ninh.  Không cá nhân nào nên mở cửa bên ngoài cho bất kỳ ai.

Nếu có súng ở nhà, hãy bảo đảm là tất cả được cất giữ an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Theo chiến dịch an toàn súng của BeSmart for Kids, gần 700 trẻ em, từ 17 tuổi trở xuống, chết vì tự sát bằng súng mỗi năm. Cất giữ vũ khí một cách an toàn có thể giúp ngăn ngừa những thảm kịch này và giữ an toàn cho trẻ em ở nhà và trường học.

Tìm hiểu thêm về súng an toàn/kho vũ khí tại đây.

Phòng Vệ sinh Trường học
Các biện pháp an toàn cho phòng vệ sinh của trường hiện đang được khảo sát với ý kiến của học sinh, nhân viên và phụ huynh. Phòng vệ sinh phải là nơi an toàn cho học sinh và không thể là nơi diễn ra các hoạt động vi phạm quy tắc hạnh kiểm, như sử dụng ma túy và thuốc lá.

Các trường học bảo đảm các phòng vệ sinh được kiểm tra thường xuyên và giám sát suốt cả ngày để các học sinh có thể tiếp tục sử dụng như dự kiến. Các chốt được lắp trên cửa phòng vệ sinh bên ngoài ở các trường trung học để bảo đảm cửa vẫn mở. Trong các giai đoạn chuyển tiếp và các khoảng thời gian không lớp học khác, như trước giờ học, sau giờ học và giờ ăn trưa, các trường học có thể hạn chế quyền sử dụng các phòng vệ sinh được chỉ định. Nhân viên đang tăng tần suất theo dõi trực quan và kiểm tra bên trong các phòng vệ sinh trong suốt ngày học, giữa các tiết học và trong giờ ăn trưa. Các biện pháp này, cùng với sự hỗ trợ bổ sung của Department of Systemwide Safety and Emergency, được thực hiện để nâng cao mức độ thoải mái mà học sinh cảm thấy. Các trường sẽ tiếp tục giữ điều này như một ưu tiên.

Chuẩn bị Đối phó Trường hợp Khẩn cấp
Điều quan trọng cho tất cả học sinh, nhân viên và gia đình là phải biết và tuân theo các hướng dẫn đối với các sự kiện nghiêm trọng hoặc khẩn cấp. Biết vai trò của mình trong thời gian Khóa cửa, Trú ẩn tại chỗ hoặc Di tản. Các trường học và học sinh tham gia các cuộc thực tập nhiều lần mỗi năm và mọi người phải tuân theo các quy trình này một cách chính xác trong các trường hợp khẩn cấp. Do các bài học rút ra từ việc kiểm lại các sự kiện nghiêm trọng, các trường học nỗ lực tiếp cận và giáo dục để phụ huynh có thêm thông tin về các thủ tục này.
Để biết thêm thông tin về việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, hãy xem các tài liệu sau:

Các quy trình chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp này được hướng dẫn bởi các nguyên tắc an toàn của Liên bang trong National Incident Management System (NIMS) và thể hiện sự cam kết kỹ lưỡng cũng như sự sẵn sàng đối với một cuộc khủng hoảng.

Truyền thông và Cộng tác
Những cam kết gần đây về việc liên lạc thường xuyên và chi tiết hơn với cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp là một ví dụ trực tiếp về ý kiến mà chúng tôi đã nhận được từ quý vị. Các mối quan hệ thiết yếu với tất cả các cơ quan cảnh sát quận đã được thiết lập và đang thực hiện để mang lại sự chuẩn bị và đối phó ở mức độ cao cho các trường học. Chúng tôi rất biết ơn về sự cam kết thiết yếu của họ đối với sự an toàn ở tất cả các địa điểm MCPS.

Policy JGA, Behavior Intervention, Safety, and Well-being Plan của Bộ Giáo dục Quận Montgomery đặt kỳ vọng là các trường MCPS sẽ là môi trường học tập tích cực, tôn trọng, có trật tự và an toàn cần thiết cho việc học hiệu quả: tăng sự tham gia của học sinh; thúc đẩy thành tích của học sinh; và chủ động thúc đẩy các nền văn hóa và không khí học đường tích cực để ngăn chặn các hành vi sai của học sinh, khi có thể, trước khi nó xảy ra. Chúng tôi sẽ bảo đảm sự an toàn trong tất cả các tòa nhà bằng cách cùng nhau làm việc như một cộng đồng thống nhất gồm học sinh, nhân viên và gia đình. Chúng ta phải không khoan nhượng đối với vũ khí, đánh nhau, sử dụng ma túy và các hành vi đe dọa cho bất kỳ ai.

Lời kêu gọi hành động cho mỗi chúng ta là nếu ai “thấy điều gì đó, hãy cho biết,” làm như vậy rất quan trọng và là cách dễ dàng để hợp tác trong công việc này.

Montgomery County Public Schools

Để có thêm thông tin:

Nguồn Thông Tin:

  • SAFE SCHOOLS MARYLAND là một hệ thống báo cáo MIỄN PHÍ về các vấn đề liên quan đến an toàn–yêu cầu báo cáo bằng Ứng dụng, trang mạng Safe Schools MD hay 1-833-MD-B-SAFE
  • Trang mạng Chuẩn Bị Khẩn Cấp MCPS

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools